Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din Romania
ANELIS PLUS 2020

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operaţional Competitivitate 2014-2020

     

  Noutăți  15.07.2022


ÎNCHEIEREA PROIECTULUI
„Acces național electronic la literatura științifică pentru
susținerea sistemului de cercetare și educație din România -
ANELIS PLUS 2020”, Cod MySMIS 102839


Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România Anelis Plus, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării Proiectului Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din România- ANELIS PLUS 2020, Cod MySMIS 102839, desfășurat prin contractul semnat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, și cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC)...


Stimați colegi
Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS sprijină comunitatea ştiințifică din România prin proiectul "Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România - ANELIS PLUS 2020". Pe site-ul proiectului, http://anelisplus2020.anelisplus.ro/, și pe pagina Asociației, http://www.anelisplus.ro/, găsiți resursele abonate prin proiect pentru instituția în care vă desfășurați activitatea. Vă reamintim că, mai ales în această perioadă de izolare, puteți consulta resursele de informare și prin acces mobil, modalitatea de creare a contului de acces mobil fiind descrisă în paginile web mai sus menționate.
Instituțiile abonate prin ANELIS Plus la resurse Cambridge University Press (a căror lista este disponibilă şi la http://www.info-edu.ro/index.php) sunt rugate să contacteze compania ROMDIDAC (director Departament Resurse Electronice dr. Robert Coravu, e-mail: robert_coravu@romdidac.ro ) dacă doresc să beneficieze de acces mobil la aceste resurse.Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu codul SMIS 102839.

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Aceasta va duce la creșterea gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.

Principale rezultate ale proiectului vor fi:
- Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și cărți electronice științifice în format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive;
- Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 248.988.000 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 186.741.000 lei, iar cofinanțarea din partea instituțiilor membre ale Asociației ANELIS PLUS, participante în proiect, este de 62.247.000 lei.

Perioada de implementare este de 60 de luni (18.07.2017 - 17.07.2022).
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro