Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din Romania
ANELIS PLUS 2020

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operaţional Competitivitate 2014-2020

     

OBIECTIVE PROIECTObiectivul general al proiectului Anelis Plus 2020 este creşterea capacităţii de CDI a României în domeniile de specializare inteligentă şi în sănătate şi se suprapune integral peste obiectivul specific al programului. Proiectul va creşte gradul de implicare al mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale specializate, de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei, şi va contribui, în acelaşi timp, la dezvoltarea infrastructurii informaţionale corespunzătoare pentru a sprijini proiectele mari şi complexe de cercetare. De asemenea, proiectul este în conexiune şi cu obiectivul specific care se referă la creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE deoarece, prin obiectivele sale şi rezultatele aşteptate, creşte vizibilitatea cercetării româneşti şi facilitează legături cu structuri de cercetare din mediul internaţional.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Continuarea şi diversificarea asigurării accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice internaţionale (reviste şi cărţi electronice) în format electronic.

OS2. Dezvoltarea depozitului naţional de literatură ştiintifică electronică.

OS3. Creşterea numărului de instituţii care beneficiază de acces la literatura ştiintifică electronică sustine realizarea extinderii pentru alte instituţii publice cu activităţi în domeniul educaţiei şi cercetării.

OS4. Creşterea producţiei ştiinţifice a României reflectată în baze de date internaţionale.

OS5. Creşterea numărului de co-publicatii ştiinţifice public-private la 1 milion locuitori.

OS6. Creşterea numarului total de accesari ale resurselor informationale oferite la nivel national

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro