Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din Romania
ANELIS PLUS 2020

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operaţional Competitivitate 2014-2020

     

Prezentare POC 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020 susține investiții care au scopul de a răspunde nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește, atât sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), cât şi infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate.

POC se poziționează astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

În cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 au fost identificate domenii de specializare inteligentă ce vor fi susținute prin POC:

-          bioeconomie.

-          tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.

-          energie, mediu și schimbări climatice.

-          eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

 

Prin cele doua axe prioritare, Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor și Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, au fost stabilite și două priorități de investiții, necesare atingerii obiectivelor propuse.

Priorități de Investiții

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă.

(Sursa:http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4164/prezentare-oi-cercetare; http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 )

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro